- Nå har jeg kastet inn håndkleet og levert inn oppbud til tingretten, sier avtroppet eier, Sven Hegre.

– Jeg har med andre ord slått meg selv konkurs, før kreditorene gjør det, sier han.

For publikum betyr det stengte dører, men bookingansvarlig Øyvind Løkka håper ikke de skal være lenge lukket. Allerede i dag vil han få vite om han fortsatt kan ønske velkommen til den varslede Kids-konserten fredag 8. juni.

– Jeg jobber nå intenst med å få på plass et nytt eierskap. I løpet av dagen vil mye være klart, mener han.

Sven Hegre håper han lykkes.

– Jeg har i flere år forsøkt å lage en utelivsscene på Romerike, med plass til både proffe artister og amatører. Men dessverre betaler ikke entusiasme og idealisme regningene. For mitt vedkommende er det slutt, men jeg håper inderlig noen vil drive stedet videre. Det bør være plass til et sted som Baråtti på Romerike, mener Sven Hegre.

Det samme mener Øyvind Løkka.

– Vi har hatt dørene lukket bare noen få dager, men jeg har fått utrolig mange tilbakemeldinger om at Baråtti må fortsette. Folk har ringt fra fjern og nær. Jeg er svært glad for all støtten, og jeg håper at vi fortsatt skal kunne drive stedet, sier Løkka som også har tro på at det vil skje.

– Jeg har i grunn alt på plass, både kapital og mennesker. Selv ser jeg for meg å gå inn som en del av det nye eierskapet. I løpet av torsdagen vil forhåpentlig mange brikker falle plass, sier han.