– Vi oppfatter regjeringen dit hen at de ikke har låst seg i denne saken, sier nestleder Steinar Krogstad i LO i en epost til NTB.

Han viser til at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har understreket at Jernbanedirektoratets innstilling i saken ikke er ferdigbehandlet i departementet. Direktoratet har foreslått å splitte opp togtrafikken i to selskaper på Østlandet, noe LO mener strider mot Hurdalsplattformen.

– Vi fortsetter vår tette dialog med regjeringen, der vi legger til grunn Hurdalsplattformens løfte om å si nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, sier Krogstad.

Mandag morgen var både samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og leder i Norsk Jernbaneforbund, Jane B. Sæthre, innkalt til møte med statsminister Jonas Gahr Støre og LO-leder Peggy Hessen Følsvik i den såkalte samarbeidskomiteen, ifølge Aftenposten.

På programmet sto diskusjoner om jernbanetilbudet på Østlandet.

Jernbanedirektoratet har delt inn togtrafikken på Østlandet i to pakker og sagt at de vil forhandle med Vy om den ene pakken og Flytoget om den andre pakken, noe som har skapt sterke reaksjoner i fagbevegelsen.

NTB har siden fredag etterspurt et intervju med samferdselsministeren om saken. Departementet opplyser at han trolig er tilgjengelig tirsdag ettermiddag.

(©NTB)