Carl Fredrik Stenstrøm skriver i Romerikes Blad 18. mars at Viken trenger en ny spillregulering. Hans engasjement for idrett, frivillighet og spillavhengige er rørende, hvis den hadde vært troverdig.

Først og fremst bør leserne være klar over at NBO, organisasjonen der Stenstrøm er generalsekretær, er en sammenslutning av utenlandske pengespillselskaper som opererer ulovlig i Norge, og som lenge har forsøkt å få fotfeste i det lukrative norske spillmarkedet.

Stenstrøm påstår at Viken ville fått 464 millioner kroner mer til idrett, frivillighet og kultur med en lisensmodell. Hvordan han har kommet frem til dette tallet er uvisst. En grundig rapport fra i fjor slår imidlertid fast at bidraget til frivilligheten på landsbasis vil bli redusert med 1,3 milliarder kroner dersom vi skulle gi lisens til utenlandske spillselskaper.

Dessuten har en samlet frivillighet vært tydelig på at den fortsatt ønsker enerettsmodellen, også dersom det betyr at inntektene vil bli mindre. Denne modellen betyr at det kun er Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har lov til å tilby pengespill i Norge, og er den modellen som best ivaretar hensynet til sårbare spillere. Det er få som ønsker ny idrettshall eller kunstgressbane dersom pengene kommer fra mennesker som sliter med avhengighet og egentlig ikke har råd til å tape.

Vi deler Stenstrøms bekymring for den økende andelen risiko- og problemspillere i Norge. Det Stenstrøm lar være å nevne, er at organisasjonene han representerer er overrepresentert i samtalene hos hjelpelinjen for mennesker som sliter med pengespill. Hans medlemmer markedsfører hovedsakelig svært aggressive og avhengighetsskapende spill, som poker, sportsbetting og nettkasino. Rundt halvparten av førstegangssamtalene til Hjelpelinjen handlet i 2020 om kasinospill på nett fra utenlandske tilbydere. Også de som kontakter bruker- og pårørendeorganisasjonen Spillavhengighet Norge oppgir oftest uregulerte selskap som årsak til spilleproblemene. 55 prosent av alle henvendelser handlet om disse selskapene. Også her var kasinospill på nett det flest slet med.

Til sammenligning oppgir kun 5 prosent bingo, databingo (bingodrivernes egne bingoautomater) eller Belago (Norsk Tippings bingoautomater) som hovedproblemspill i samtalene med Hjelpelinjen. Dette har sammenheng med at Norsk Tipping har et helt annet rammeverk for ansvarlighet. De har en obligatorisk tapsgrense på tvers av alle sine spill, registrert spilling og nøye kartlegging av spilleradferd, slik at de kan ta kontakt dersom noen spiller mer enn vanlig.

NBO jobber hardt for at Høyres landsmøte i mai skal gå inn for lisens. Partiet har alltid sett spillpolitikken først og fremst som helsepolitikk mer enn næringspolitikk, og har de siste åtte årene gjort en prisverdig innsats for å styrke vernet om sårbare spillere. Det håper vi høyrefolk vil fortsette å gjøre gjennom å slå ring om enerettsmodellen.

Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors og Pernille Huseby, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan