At Kjeller flyplass er Lillestrøms juvel er jeg helt enig i. Som «polert utgave» har den helt sikkert en stor verdi for investorer og utbyggere.

At dens verdi for distriktets beboere består i straks å bygge den ned med boliger og kontorer er jeg uenig i. Hvorfor haster det slik med å polere denne juvelen?

Som den ligger der nå, er den en aktiv del av samfunnet på mange plan og samtidig et potensial for annet bruk hvis og når nåværende aktiviteter blir mindre plasskrevende. Hvordan, og med hvilken fart dette vil skje, er vanskelig å forutse.

Kanskje dette området egner seg bedre som utviklingsrom for den kunnskaps- og teknologibaserte virksomheten på Kjeller heller enn et passivt boligstrøk med de krav til infrastruktur som dette krever?

Nærhet mellom bolig og arbeidsplass kunne kanskje utvikle seg i takt her om vi skynder oss langsomt?

Den teknologiske utviklingen innen kommunikasjon er i rivende utvikling. Det må være svært vanskelig å mene noe sikkert om innvirkningen den vil ha for riktig utvikling av Kjeller, og om hvordan å forme tjenlige retningslinjer i en kommuneplan.

Kunne planbestemmelser her utstå noen år framover? Det finnes potensielle utbyggingsarealer mer sentralt.

Karin Ingebrigtsen, Lillestrøm