Budkrig om populært næringsbygg – ble likevel solgt under takst

Til tross for stor interesse og budkrig om bygget godtok selger tilslutt et bud som lå hele 700.000 kroner under takst.