Hva heter egentlig denne gata? Skiltene viser ulike navn på ulike steder

Wenche Ravn Wirum er født lillestrømling og har i mange år forundret seg over at en av de mest trafikkerte gatene i Lillestrøm heter ulike ting på ulike skilt.