For mange elever er store byggeplasser en del av skoleveien: – Det kan være ganske skummelt

Tirsdag fikk elever ved Volla skole opplæring i hvordan de skal oppføre seg i møte med lastebiler, heisekraner, gravemaskiner og skilt. Målet er at skoleveien, til tross for mange byggeprosjekter og tung trafikk i området, skal være trygg for alle.