Ber kommunen ta grep: – Vi ser daglig kaotiske situasjoner

Ber kommunen om å komme med løsninger for å bedre trafikksituasjonen ved Lillestrøm stasjon.