– Vi ønsker å stoppe trafikken og heller gjøre rom for uteservering og folkeliv

– Vi har gjort lignende tiltak i andre byer og det har vært en stor suksess. Målet er å skape mer liv i sentrum og stoppe flukten til Oslo eller kjøpesentrene, fastslår Daniel Aarseth.