Parkeringsselskap ber kommunen skaffe flere parkeringsplasser

Daglig leder i Skedsmo Parkering, Jon Anders Kvist, tror ikke det vil hjelpe nevneverdig å flytte soneparkeringen i sentrum av Lillestrøm et kvartal lenger vest. Han mener årsaken til feilparkering i området kommer av for få lovlige parkeringsplasser, og ønsker at kommunen etablerer flere.