Finn mener ulovlig bilkjøring ødelegger plassen utenfor Lillestrøm stasjon: – Det er ikke riktig at det er dårlige grunnforhold

Finn Bergerud var ansvarlig for planlegging av bussterminalen og forplassen under byggeperioden fra 1996 til 1998. Han mener varelevering og annen tungtransport er årsaken til at det til stadighet løsner heller – ikke dårlige grunnforhold.