Full forvirring på bussterminalen: «Folk løper rundt som forvirrede høns»

Manglende skilting fører til forvirring på den nye bussholdeplassen.