Her står bussene ofte ulovlig parkert

Ruter sier bussene ikke skal stå der, og har tatt det opp med operatøren.