Dette skjer med Volla barnehage i Lillestrøm

Volla barnehage i Lillestrøm skal rives og bygges ny, og utvides fra fem til 12 avdelinger