Tre nye barnehager skal sikre nok barnehageplasser i sentrum

Tre nye barnehager i Lillestrøm og på Strømmen, sammen med utvidelse av to gamle, skal sørge for nok barnehageplasser i de pressede sentrumsområdene.