«Annie, are you ok?» sang Michael Jackson i sangen «Smooth Criminal». Refrenget er inspirert av «Resusci Anne», redningsdukken fra familiebedriften Laerdal Medical som tirsdag vant den gjeve eksportprisen i Oslo.

«Laerdal en ledende og veldig innovativ bedrift som bidrar til å redde liv over hele kloden. Laerdal er en imponerende eksportsuksess og verdig vinner av årets eksportpris», ifølge Innovasjon Norge og EksFin (Eksportfinansiering Norge).

Norge er avhengig av omstilling og nyskaping for å nå målet om 55 prosent reduksjon i klimagasser fram mot 2030 og et nullutslippssamfunn i 2050, sammenliknet med utslippsnivået i 1990.

Behov for nye næringer

Det er behov for nye næringer for å nå klimamålene. Med fallende inntekter fra olje og gass er Norge avhengig av nye inntektskilder for å unngå store handelsunderskudd i framtiden.

Boligutbygging er vel og bra, men vekst er mer enn nye boligblokker. Våre barn, unge og neste generasjoner trenger levende og bærekraftige flymiljøer også i framtiden, som på Kjeller flyplass, til inspirasjon, rekruttering og utdanning.

Grønn luftfart åpner for nye ruter og reisemuligheter i hele Norden og Europa.

«Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele landet i 2050» utgjør målstrukturen i den nye nasjonale transportplanen – NTP 2025-2036. Blant viktige mål er en enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet.

Har IFE fått «startnekt» for grønn luftfart?

Det er 30 år siden Stortinget kom med Fornebuløftet om en fullgod erstatningsflyplass med 15 minutters reiseavstand til Oslo sentrum. Ifølge ansatte i Luftfartstilsynet ligger alt til rette for at Kjeller kan videreutvikles som et «glitrende» flyplassanlegg for framtiden.

Samferdselsdepartementet har et stort samfunnsansvar for å tilrettelegge for effektive og trygge reisemuligheter i framtiden. En bevaring og videreutvikling av Kjeller som en lokalflyplass vil gi store fordeler for over 1 million innbyggere i Oslo-området.

Kjeller flyplass gir Lillestrøm unike muligheter til å ligge i front av utviklingen på vei mot en utslippsfri framtid, med nyskaping som er en av kjerneverdiene til kommunen.

Institutt for Energiteknikk (IFE) etablerte nytt batterilaboratorium på Kjeller i 2020 og nytt testsenter for hydrogen i 30. juni 2022, men virker å ha fått «startnekt» i satsingen på grønn luftfart. Mens det tråkkes hardt på bremsen i Norge, er det full fart innen grønn luftfart i Sverige og resten av verden.

Med elfly fra Kjeller til store deler av Norden

Flyprodusenten Heart Aerospace på Säve flyplass i Sverige utvikler ES-30 med 200 og 400 km rekkevidde (med 30 passasjerer) til 800 km rekkevidde (med 25 passasjerer). Det gir en operativ radius fra Kjeller som dekker store deler av Norden, hele Sør- og Vestlandet med Mo i Rana i nord, Stockholm i øst og København i sør. Selskapet lanserte 15. sept. 2022 planer om verdens første kommersielle elektriske flyindustri på Säve flyplass.

Kunnskapsbyen Lillestrøm vil utvikle «Kjeller som næringsmotor for regionen», ifølge daglig leder som 13. februar deltok på innspillseminar i Oslo om Nasjonal Transportplan – NTP 2025–2036. Hun beskriver Kjeller som Romerikes «upolerte juvel» og mener at flyplassen som i fjor feiret 110 år med kontinuerlige flyaktiviteter «kan spille en viktig rolle innen grønn luftfart».

Det er gode innspill til en videreutvikling av en lokalflyplass og et høyteknologisk luftfartssenter i Oslo-området. Selv om utviklingen viser et stort potensial for droner og eVTOL, vil elektrifiserte flytyper med «fixed wing» ha stort behov for rullebaner i overskuelig framtid.

Kjeller flyplass er ingen brems i utviklingen av Romerike som et innovasjonsdistrikt, men er er et unikt kompetanse- og luftfartssenter som snarere vil kunne styrke innovasjonsmiljøer både i Oslo-regionen og i resten av landet.

Estimerer tredobling av flytrafikken

En av de nye store næringene er elektrifisering av luftfarten. Clean Aviation JU i EU estimerer en tredobling av flytrafikken og anslår et marked på over 5 000 milliarder kroner for å designe, utvikle og produsere nye miljøvennlige passasjerfly i årene fram mot 2050.

De første utslippsfrie passasjerflyene med 9 til 40 seter har tatt av og utført de første testflygningene i USA, både med batteridrift og bruk av hydrogen. Det er en omfattende prosess for å skape neste generasjon flytyper og omstille luftfarten til den mest miljøvennlige transportformen. Luftfart krever som kjent ikke store naturinngrep, men kun 1–3 km lang rullebane til avgang og landing.

Kjeller flyplass er ikke bare en av verdens eldste flyplasser og en unik luftfartshistorisk kulturarv. Kjeller med en 1 500 meter lange rullebane er også den eneste gjenværende lokalflyplassen i Oslo-området, takket være kontinuerlige flyaktiviteter siden 1912.

Luftfartstilsynet kom i 2015 med en kraftig advarsel mot planer om nedbygging av Kjeller flyplass og mente det ville være «uheldig for norsk luftfart». I Lillestrøm er det 66,3 prosent av 80 000 innbyggere som vil ha en fortsatt levende lokalflyplass.

Ifølge den nye luftfartsstrategien vil regjeringen bevare, videreutvikle og styrke eksisterende flyplasser i Norge. Clean Aviation JU og Eurocontrol estimerer at flytrafikken vil tredobles fram mot 2050.

«Teppebombing» med boligblokker

2. mars kom kommunedirektøren i Lillestrøm med et saksframlegg som foreslår at det ikke skal være flygende fly på Kjeller i framtiden. I stedet skal flyplassområdet «teppebombes» med boligblokker, som kan framstå som et minne om hvordan flyplassen ble utsatt for omfattende bombing av allierte flystyrker i 1943 og 1944.

Da Roald Amundsen startet med flytimer som landets første flyelev på Kjeller 30 år tidligere, i 1913 og 1914, så var han en av de første flypionerene i Norge. Han inspirerte Bernt Balchen, Thor Solberg og flere generasjoner av flygere.

Det var starten på en nyskaping og nytenkning som i alle år har preget flyvirksomheten på Kjeller, som er opphavet til et av landets mest resultatsterke teknologi-, forsknings og innovasjonsmiljøer.

Kjeller har siden de første flygningene 21. og 22. september 1912 vært sentral i oppbyggingen og utviklingen av Luftforsvaret, og er fortsatt landets fremste test- og innovasjonsflybase, både sivilt og militært.

Satser på lokalflyplasser i Sverige

I Sverige har den nye regjeringen valgt å satse videre på Bromma, som ligger 9 km fra Gamla Stan. Västerås flygplats har i mange år vært truet av nedleggelse, helt fram til mars 2021 da et overveldende flertall i kommunen stemte for å bevare flyplassen. Nå er Västerås valgt ut som en av tre nye beredskapsflyplasser i Sverige.

Kjeller ble anlagt som et forsvarsverk få år etter unionsoppløsningen med Sverige, og bidrar til å holde norske kampfly og redningshelikoptre i lufta, og sikrer norsk suverenitet.

Med krig i Europa og en spent sikkerhetspolitisk situasjon i verden kan vi ikke lengre ta friheten for gitt. Som i Sverige er det behov for å styrke vår beredskap og sikkerhet. Det gjelder å beskytte samfunnskritisk infrastruktur, som flyplasser og andre anlegg.

Store konsekvenser i Oslo-området

Det er en lang rekke forhold som ikke er tatt med i beslutningsgrunnlaget som kommunedirektøren har lagt fram til politisk behandling i Lillestrøm kommune. Hva med grunnforholdene på en flyplass anlagt midt over det tidligere Sognavassdraget med flomfare, grunnvann på bakkenivå og omfattende søppeldeponier som er oppfylt i årene før 2. verdenskrig? Ifølge Forsvarsbygg etterlyser de mer kunnskap om søppeldeponiene.

Forslaget om en nedbygging av Kjeller har store konsekvenser for over 1 million i Oslo-området som risikerer å miste sin eneste lokalflyplass i framtiden. Hvor aktuelt er det med 2–3 timers reisetid med kollektivtrafikk hver vei fra Oslo sentrum til en annen flyplass, eksempelvis i Rakkestad, på Rygge, Eggemoen eller Jarlsberg?

Regjeringen vil ifølge den nye luftfartsstrategien ta vare på eksisterende flyplasser og infrastruktur. Lillestrøm får nå muligheten til å tenke nytt, ligge i front av utviklingen og videreutvikle Kjeller som en grønn, spennende og framtidsrettet flyplass. Det har stor betydning for næringslivet, bosetting og vil bidra til en enklere reisehverdag i framtiden.

Lars Brede Grøndahl, Urban Sky, Kjeller