I 14 måneder viste klokka feil tid – nå går den riktig igjen

Stasjonsklokka har blitt reparert.