På dette jordet vil Filip bygge totalt 800 eneboliger, rekkehus og leiligheter

Rexir Holding håper å komme i gang med sitt store boligprosjekt i 2021. Ferdig utbygget er det snakk om 800 boliger.