Onsdag 6/4 behandler kommunestyret i Lillestrøm en ny anmodning fra IMDi om å bosette flyktninger i kommunen vår. For kun to måneder siden stemte et nesten samlet kommunestyre for å ta imot 48 flyktninger som skulle bosettes i kommunen. Ett parti stemte mot. Etter at det ble krig i Ukraina har situasjonen rundt hvor mange flyktninger som kommer til Norge i år endret seg betraktelig, og vi ble nå bedt om å bosette ytterligere 212 mennesker på flukt. Partiet som forrige gang argumenterte hardt for at vi ikke hadde råd, ikke hadde nok kunnskap og ikke forsto konsekvensene av å bosette 48 flyktninger, har nå gjort en helomvending og mener plutselig helhjerta at Lillestrøm fint kan ta imot til sammen over 260 flyktninger, men det er en betingelse. Partiet det er snakk om er Lillestrøm Frp, og de foreslår nå at dette kun skal være snakk om flyktninger med Ukrainsk opprinnelse.

Vi i Lillestrøm AUF er veldig glade for at Lillestrøm Arbeiderparti går inn for å ta imot alle flyktninger vi blir bedt om å ta imot, og dette er nærmest en selvfølge for oss. Lillestrøm Kommune har vært nominert til bosettings- og integreringsprisen i 2021, og det er ikke mangel på historier fra folk som flykter fra krig, bosetter seg i kommunen vår, starter et nytt liv, og til slutt da beriker kulturen vår og bidrar til samfunnet vårt. Vi skal selvfølgelig også nå stille opp for de mange flere flyktningene som kommer og har kommet til landet vårt, fullstendig uavhengig av hvor de flykter fra.

Det er likevel skremmende å se at et parti som Frp kan stå i kommunestyret i landets 9. største kommune, og genuint mene at vi skal håndplukke hvilke flyktninger vi skal bosette, basert på nasjonalitet. FrP fremmer her et forslag som forteller oss helt klart at noen flyktninger fortjener mer hjelp enn andre, ene og alene på grunn av hvilket land de kommer fra. Man vil altså kun bosette de flyktningene som kommer til landet vårt, som er hvite, kristne og europeiske. Her er Lillestrøm AUF helt klare: slike holdninger hører ikke hjemme i 2022 og absolutt ikke i vår kommune!

Lillestrøm Arbeiderparti går selvfølgelig ikke inn for forslaget til Frp, og stemmer da for anmodningen om å ta imot til sammen 260 flyktninger som den ligger. Man kan sikkert spekulere lenge i hva som er intensjonene til FrP med deres forslag, men hva som ligger i deres intensjoner er faktisk ikke det viktigste. For oss i styret i Lillestrøm AUF handler dette om hva slags inntrykk våre medlemmer, med flerkulturell bakgrunn, faktisk sitter igjen med. Det kan derfor ikke få stå uimotsagt når inntrykket man skaper er noe så stygt og sårende, som at noen av oss er mindre verdt enn andre, fordi man ikke er hvit europeer. At en så stor del av innbyggerne i vår kommune må kjenne på dette, på grunn av Lillestrøm FrP, det er fullstendig uakseptabelt.

For oss i AUF har det alltid vært klart at vår solidaritet ikke kjenner noen landegrenser. Vi har også lenge forstått at situasjonen ikke har vært den samme hos høyresiden. Det som likevel overrasker oss nå, er ikke hvordan FrPs såkalte solidaritet ikke egentlig eksisterer, men at den tydeligvis er selektiv, stopper ved landegrenser, og ikke minst da stopper og starter ved enkelte nasjonaliteter. Kjære Lillestrøm Frp, dette er skammelig.

Hilsen styret i Lillestrøm AUF

  • Leder: Alisar Abd Alkader
  • Nestleder: Camilla Tollefsen
  • Sekretær: Ina Marselie Høghaug-Arnseth
  • Økonomiansvarlig: Emil Johan Stenhaug
  • Styremedlem: Daniel Rognlien-Evjebråten
  • Styremedlem: Diana Abdali
  • Styremedlem: Scott Bloomberg
  • Styremedlem: Laura Busuttil
  • Styremedlem: Ida Hunstad Birkemo