Siden har det meste dreier seg om beboere i Lillestrøm by, og i svært lien grad om hvordan vi som ikke bor i byen skal få tilgang til vårt nye kommunesenter. For mange av oss er sykkel ikke et mulig alternativ, spesielt ikke i ni måneder i året når snø, is sterk vind og kuldegrader preger været. Buss går noen steder én gang i timen,- noen steder én dag om dagen. Tog går også bare en gang i timen, og ingen buss kjører til stasjonen fra andre steder i bygda.

For å få tilgang til de tilbudene bare et kommunesenter skal gi alle beboere, er derfor bilen eneste alternativ. Når politikere av «grønn iver» reduserer framkommelighet og parkeringsmuligheter ikke bare for beboerne, men også for oss som bor langt utenfor bysentrum, tar de i liten grad hensyn til denne realiteten.

Dersom bilbruken skal reduseres, må kollektivtilbudet bli like godt i alle deler av kommunen, med tog og buss fire ganger i timen!

For øvrig er jeg helt enig i at parkering for beboere ikke må reduseres, for det dreier seg ikke bare om enkeltpersoner, men om familier med barn som skal delta i aktiviteter, i foreningsliv, i frivillig arbeid, holde seg i form med turer i skog og mark, opprettholde kontakt med besteforeldre osv. Å bo handler ikke bare om å sove og spise et sted, men også om et godt, sosialt liv.

Trine Hanestad Bye, Fetsund