Gangbrua de går på koster 20 millioner kroner. Den er til ingen nytte

Legevaktpasienter på Øvre Romerike sendes til Kongsvinger for røntgen. Glassgangen til LHL-sykehusets røntgenavdeling er ikke i bruk.