Man vil en gang i fremtiden kunne tappe hjernen til mennesker som ligger for døden og føre minnet, tanker og språk inn i en Avatar, og sende dette opp i iCloud, for så for etterlatte og senere etterkommere å chatte, og ikke minst lytte på sine besteforeldre, oldeforeldre og tippoldeforeldre osv, høre stemmene, deres argumenter og høste kunnskap som vedkommende hadde.

Transhumanisme

Kanskje de var musikere, forfattere og kjendiser i sin tid. Dette har fått et navn for tilhengere, nemlig Proaktiv transhumanisme som innebærer at vi bør utvikle, spre og bruke teknologi til å aktivt gjøre mennesket enda bedre nå mens det lever, for Avataren har ubegrenset tilgang til å motta kunnskap og erfaring i en nyoppfunnet, usynlig molekylmektig minnebrikke.

Helbredelse

Eller en Preventiv transhumanisme, som går inn for at vi bør etterstrebe å utvikle, spre å bruke kjent teknologi til å helbrede og forhindre skader og mindre negative trekk ved mennesket, mens det lever og la det som er inne i hjernen leve sitt eget liv uten påvirkning. Kfr. dagens situasjon med å ha en tro, kjenne på et håp, og gi og å få kjærlighet.

Etterlever man det så har en intet å frykte er blitt meg fortalt. Utviklingen har jo gått fremover for mennesket. På 1500-tallet var tannråte normalt. I dag er den på det nærmeste utryddet. I gamle dager drev man med årelating for å få fjernet sykdommer, og drakk urteavkok.

Økt levealder

I dag vaksine og medisiner som bidrar til økt levealder. I radioprogrammet kom det fram at en slik gravplass i iCloud kunne være en realitet om noen tiår. Så er spørsmålet mitt:

Ville jeg selv hatt et slik gravminne og ettermæle. Det vil jo i realiteten være som om å bli levende begravd. Klart det kunne vært besnærende å ta en prat med noen tippoldebarn. Men jeg tror det kunne vært mange ensomme dager der oppe i en avartarisk skikkelse.

Kanskje man heller skulle benytte sin tro, sitt håp og kjærlighet, og anta at Gud, Faderen og Den hellige ånd vil ta hånd om oss, når den tid kommer.

Dagfinn Johansen, pensjonist, Finstadjordet