Jeg har levd så lenge at jeg husker butikker på Lørenskog som het samvirkelag. Det var koselig å handle der.

Det var medlemmer som eide butikkene. På årsmøtet ble det valgt styre. Samvirkelagene var med i Norges Kooperative Landsforening som ble stiftet i 1906. Virksomheten var preget av nøkternhet og samarbeidsvilje. Det var i 2000 samvirkelagene skiftet navn til det mer helnorske Coop basert på bl.a. et tett nordisk samarbeid. Så vidt jeg husker var det gjerne beskjedne lønninger i samvirkelagene. Virksomheten skulle helst gi et overskudd som bl.a. kunne føre til kjøpeutbytte for medlemmene. I flere år var dette 3 prosent i samvirkelagene på Lørenskog.

Enorme lønninger

Nye tider innhentet også kooperasjonen. I reklamekampanjer er budskapet nå «Lenge leve mangfoldet». i et annet slagord heter det «Coop - litt ditt». Det minner vel om at når man f. eks. har kjøpt varer for 1000 kroner, får man faktisk kr. 10,- i kjøpeutbytte!

Jeg er litt mer i tvil om hva Coop mener med «Lenge leve mangfoldet». Kanskje det har noe med lønnsforholdene å gjøre? I Dagens Næringsliv kunne jeg 18. juni lese at Coop-sjef Geir Inge Stokke (56 ) i 2021 tjente 14,6 millioner kroner, en kombinasjon av lønn og pensjonsinnskudd. Coop Midt-Norge har egen direktør, Torbjørn Skei. I 2021 fikk han en lønnspakke på 10,2 millioner kroner, en kombinasjon av fastlønn + pensjonsinnskudd.

Etterlønnsavtaler

Medlemseide Coop har også ganske eiendommelige etterlønnsavtaler. Direktør Geir Inge Stokke har nå sagt opp sin stilling og vil kunne få 18 måneders etterlønn som følge av dette. Avtalen er ganske komplisert og er antakelig ganske annerledes enn for de mange som sitter ved kassaapparatene i butikkene, - det være seg Mega, Extra , OBS eller hva de nå heter.

Det tyder på at Coop har dekning for sitt slagord «Lenge leve mangfoldet». Det kan kanskje også være en del av forklaringen på at hvorfor dagligvarer i Norge er så dyre.

Aage Wiik, Lørenskog