Fant sofa langs turvei: – Det er helt horribelt

Turgåer fortviler over sofadumping.