Det opplyser Nannestad kommune i en pressemelding.

De evakuerte beboerne fikk i dag beskjed om at de får flytte tilbake til sine boliger førstkommende fredag.

– Den formelle opphevingen av evakueringen vil bli foretatt av politiet når dokumentasjonen fra NGI og NVE er formelt overlevert i morgen. Siste del av nødvendig arbeid som gir grunnlag for tilbakeflyttingstillatelsen vi foregå utover dagen i morgen, opplyser Nannestad-ordfører Hans Thue i pressemeldingen.

Kommunen opplyser samtidig at det fortsatt gjenstår en del arbeid før NVE er ferdig med sine tiltak i området. Blant annet skal det flyttes ca. 10.000 kubikkmeter masse fra noen av toppene og ned i bekkedalene.

– Dette arbeidet vil fortsette framover mot sommeren. Nøyaktig dato for ferdigstilling er ikke mulig å gi på nåværende tidspunkt, opplyser Thue.