Legger millioner på bordet for å begrense korona-konsekvensene

Kommunen vil bruke 23,6 millioner kroner på tiltak rettet mot både næringsliv, lag og foreninger og befolkning for å begrense de negative effektene av korona-situasjonen.