2019..02.27. Nannestad. Lars Rovik Ødegård hadde en svulst på 66 mm i lunga. Nå er den redusert til 16 mm ved hjelp av immunterapi.
Case i forbindelse med årets Krafttak mot kreft som handler om krefttyper med lav overlevelse.
Tom Gustavsen

– Legene har brukt det mystiske ordet «mirakel»

For få år siden var diagnosen lungekreft ensbetydende med døden. Men da legene fant en 66 millimeter stor svulst i Lars Rovik Ødegårds lunge, kunne ikke timingen vært bedre.
Publisert