Gå til sidens hovedinnhold

Ledsager slipper til på Ahus

Leserinnlegg

Ledsager kan være med på hele fødselen på Ahus. Samtidig må vi ta hensyn til smittevernet.

I et innlegg i Romerikes Blad 1. mars ber Stine Høivik og Solveig Nygaard Landgaard om at pappa må få slippe til på Ahus. Det er vi enige i. På Ahus legger vi vekt på at mor og ledsager skal få være sammen under fødsel og barseltid, men uten at det går utover smittevern og pasientsikkerhet.

Ahus vet det er viktig for den nye familien å få være sammen under fødsel og barseltid. Alle ledsagere uten symptomer på covid-19 kan være med på hele fødselen på Ahus. Ved symptomer på covid-19, kan ikke partner være med, men kan ha med en annen ledsager.

Det stemmer ikke, som Høivik og Nygaard Langvad skriver, at ledsager ikke får være med på familierom under barselsoppholdet. Ahus på Nordbyhagen har 13 familierom på barselhotellet. På disse får ledsager være med under hele oppholdet.

Ahus har imidlertid innført noen smittevernregler under covid-19-pandemien som begrenser ledsagers tilstedeværelse ved poliklinikk og på barsel. På observasjonsposten for gravide og på barselposten på Ahus på Nordbyhagen er besøkstidene noe redusert. Det gjør vi for å hindre smitteutbrudd og karantenesituasjoner. Godt smittevern for de ansatte er viktig for å kunne gi fødende nødvendig fødselshjelp. Smitteutbrudd i en fødeavdeling kan få alvorlige konsekvenser for bemanningen og pasientsikkerheten.

På poliklinikken får ikke ledsager være med på konsultasjonene, fordi lokalene gjør det vanskelig å overholde avstand og smittevernregler. Dersom det oppdages avvik under en ultralydundersøkelse vil ledsager bli kalt inn slik at mor ikke er alene. Dersom mor ønsker det, legger vi til rette for at hun kan filme deler av ultralydundersøkelsen.

På fødeavdelingen er jordmor tilstede under hele den aktive fasen av fødselen i de aller fleste tilfeller. At jordmor kun er tilstede under trykketiden forekommer svært sjelden. Vi vet at trygghet og ivaretakelse påvirker fødselsforløpet positivt. Derfor kan altså ledsager kan være med på hele fødselen, dersom han eller hun ikke er smittet eller har symptomer på korona.

Pernille Schjønsby, direktør for Kvinneklinikken, Ahus

Kommentarer til denne saken