Regjeringen har lansert støtteordning for dem som vil investere i alternative varmekilder, som for eksempel pelletskamin, for å avhjelpe en mulig kommende strømkrise. Det er både viktig og riktig tiltak foran denne vinteren. Men det er ikke nok.

Derfor har regjeringen lovet å komme med flere tiltak. Det blir spennende å se hva regjeringen vil bidra med for å hindre framtidige strømkriser og uforutsigbare svingninger i prisene.

Regjeringen har mulighet til å bli den første som starter et skikkelig løft for alternativ energi. Selv om vi kan hente mer energi ut av våre vassdrag uten å legge flere elver i rør, modernisere anlegg og selv om vi kanskje kan fyre opp noen gasskraftverk, vil ikke det være nok for framtida.

Norge er rikt på olje, gass og vannkraft. Trolig har denne rikdommen hindret oss i å løfte hodet for andre alternative energiformer. Men det er fortsatt ikke for sent å satse. Vi har forutsetninger og ressurser til å skape oss en plattform til å bli en av verdens energinasjoner også når oljen tar slutt.

På kort sikt lanseres hjelpetiltak for dem som ikke vil klare å betale strømregningen i vinter, støtteordninger for folk som vil investere i andre varmekilder enn panelovner, toprissystem på strøm slik at sløserne må betale mer.

De som vil kutte strømforbruket bør stimuleres til det. Det har aldri vært lønnsomt å spare strøm her i landet.

Regjeringen bør også vurdere tiltak for boligbyggere. Det bygges fortsatt boliger med panelovner som eneste varmekilde. Kjøperne fanges dermed i strømfella. Det må stilles krav om alternativ fyringsmuligheter når store boligkompleks bygges.

Men det er også viktig å gå inn i kraftbransjen for å finne ut om de driver samfunnsnyttig forvaltning av våre felles ressurser eller om det er noe i ryktene om at bransjen tapper for mye vann fra magasinene om sommeren for å tjene mest mulig penger, eller lar være å bygge ut og oppgradere produksjonsutstyr av samme grunn.

Det flyter utrolig mye penger i denne bransjen. De fire største kraftprodusentene har et halvårsresultat i år på utrolige 10 milliarder kroner, i et år med lite vann. De tjener altså mer penger i tørre år enn i år med normale nedbørsmengder. Det kan bety at prisene presses kunstig mye opp når regnet uteblir.

Det er så mange som tjener enorme pengesummer i det såkalt frie kraftmarkedet, at det er avgjørende viktig at samfunnet får klarhet i om denne bransjen også inneholder samfunnsskadelige elementer.