Eiendomsutvikler Per Berg sender ut en prøveballong når han går for å bygge boliger for 5.000 mennesker på Størsrudåsen i Sørum kommune. Han mener landsbyer i skogen er midt i blinken for alle dem som ikke vil bo i høyhus i byene eller tettstedene våre på Romerike. Rådende nasjonale retningslinjer handler om at framtida er på høykant, og at Akershus – hovedsakelig Romerike siden for eksempel Bærum vil beholde bygdepreget – må håndtere den forventende befolkningseksplosjonen i hovedstadsområdet ved å fortette nær kollektivknutepunkter. I nabokommunen Skedsmo er dette tydelig i Lillestrøm der utviklingen skal skje i det såkalte LSK-triangelet (Lillestrøm-Strømmen-Kjeller). Her har Berg foreslått hele 19 etasjer på en av sine mange eiendommer.

Svært mange av Romerikes tettsteder og boligområder er bygd nettopp som landsbyer i skogen og et stykke utenom de nevnte kollektivterminaler. Mange befolkningsrike områder, som Skedsmokorset og Neskollen, mangler jernbane, og de som ikke kjører bil må klare seg med busstilbudet. Berg argumenterer med at hans prosjekt vil bli så stort at det automatisk vil generere bedre kollektivtilbud, blant annet shuttlebusser mot jernbanestasjonene på Frogner og Sørumsand.

Hver eneste dag øker Romerikes befolkning med rundt 15 personer. For at veinettet på Romerike ikke skal bli synonymt med kø og kork og miljøproblemer, må veksten tas unna kollektivt. Det gjøres best med en konsentrert utvikling der den kollektive infrastrukturen i stor grad er på plass, i eksisterende stasjonsbyer. Det er også leiligheter det er størst behov for i vår region. Samtidig vil det å sette passeren i sentrum og trekke stadig større sirkler rund disse stedene, komme i større og større konflikt med jordvernet. Hvis man setter matproduksjon i høysetet, finnes det gode, bærekraftige grunner for å bygge mer i skogen. Sist ord om hvor framtidas romerikinger skal bo, er ikke sagt.

Rigid system

Årets lønnsoppgjør nærmer seg slutten, men det kan fremdeles bli streik blant lærerne. Kontortid på 7,5 timer hver dag har satt sinnene i kok. Alt rettearbeid må nå i hovedsak gjøres på jobben, ikke hjemme. Heller ikke skolene og elevene er tjent med et så rigid opplegg. Mange av våre boligområder ligger langt unna jernbanen