Dagens RB-prognose som er utarbeidet av valganalytiker Svein Tore Marthinsen, viser helblått flertall med svært god margin i fylkeskommunen. Galluper og målinger er noe helt annet enn valg, og ti måneder er som kjent en evighet i politikken, som Høyres fylkesleder André O. Dahl påpeker. Men forspranget som det sittende regimet Akershus fylkesting har opparbeidet seg, vil det bli ekstremt vanskelig for de rødgrønne å ta igjen i tida fram mot valget 12. september 2011.

Frp og Høyre får 26 av 43 mandater i fylkestinget og trenger ikke lenger støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti for å bli sittende ved makten i fire nye år; 2011-2015.

Marthinsen mener de rødgrønne har en ørliten sjanse dersom de klarer å få mellompartiene over på sin side igjen. Men det er svært lite trolig at det kommer til å skje etter det bitre bruddet mellom Ap og KrF/Venstre etter valget i 2007.

Det har vært en heller kjølig tone mellom blokkene i Akershus siden fylkesordfører Nils Aage Jegstad fra Vestby klarte å slå kiler i det 20 år gamle sentrum/venstre-samarbeidet etter forrige valg. Mellompartiene byttet side, og Jegstad ble første fylkestopp for Høyre siden Tore Haugen i 1987. Det falt Arbeiderpartiet tungt for brystet at KrF og Venstre byttet side. Da KrFs Lars B. Salvesen fra Eidsvoll fikk ledervervet i det viktige hovedutvalget for samferdsel og miljø som takk for sidebyttet, ga Ap-veteran Rolf Lasse Lund ham Judas-stemplet.

Dagens prognose bekrefter RBs egne målinger tidligere i høst som viser en kraftig Høyre-bølge i kommuner som Skedsmo, Lørenskog, Eidsvoll og Ullensaker. Men kommunevalget er langt mer åpent enn i fylket. Akershus har vært Høyres beste fylke ved hvert eneste valg siden 1997 - etter å ha passert først Vestfold og så Oslo - og har aldri stått sterkere enn nå. Den enorme oppslutningen i befolkningsrike Asker og Bærum og deler av Follo, gjør at Aps forholdsvis sterke posisjon på Romerike får mindre betydning i fylkestingsvalget.

Avtroppende Skedsmo-ordfører Anita Orlund må belage seg på fire år i opposisjon når hun nå fortsetter karrieren i fylkespolitikken.