T-bane i sneglefart

Artikkelen er over 5 år gammel

En fortsatt satsing på buss vil være en gedigen nedtur.

DEL

På disse sider kan du lese at Lørenskog-politikerne er bekymret for framdriften til Ahus-banen. Den skal etter planen prioriteres i Oslopakke 3 fra 2018. Oslo-pakkene er skjøre politiske forlik mellom fylkespolitikerne i Akershus og bystyret i Oslo om hvordan samferdselsmidlene i regionen, ikke minst bompengene, skal fordeles. Det er fare for utsettelse, eller i verste fall skrinlegging fordi det nå snakkes om andre alternativer en skinnegående trafikk mellom Groruddalen og sykehuset i Lørenskog.

Buss for bane vil være en gedigen skuffelse og nedtur for framtidig utvikling på Nedre Romerike. Heller ikke en ny forsinkelse blir enkelt å leve med, selv om man på denne kanten av storbyen er vant til stadige T-bane-utsettelser. At vårt moderne sykehus på Nordbyhagen ikke har et tilsvarende tilbringersystem, er en unnlatelsessynd. Ideen om T-bane ble lansert av Lørenskog Ap til åpningen av det nye Sentralsykehuset i Akershus i 1960. Det tok 50 år før traseen kom inn i Oslopakke 3. Det store spørsmålet er når vi kan våge å håpe på å se fysiske spor av forlengelsen av Furusetbanen fra Ellingsrud over kommunegrensa til Lørenskog.

Nå må fylkespolitikerne stå opp mot alle forsøk på omkamp og sørge for at rådende politiske vedtak blir stående. Går alt bokstavelig talt på skinner, kan sykehuset som betjener «halve» Oslo, kanskje få bane i 2025. Men det kan ikke stoppe der. T-banen må forlenges til Lillestrøm og Kjeller slik at vi får miljøvennlig transport til og fra et sykehus for tusenvis av ansatte og en halv million potensielle pasienter og deres pårørende. Drømmen må være å koble på Grorudbanen (Vestlibanen) over Nittedal fra motsatt side. Investering i infrastruktur til metro på Romerike vil gi mange nye holdeplasser og gi en positiv mening til tidens melodi: Å bygge boliger tettere og høyere langs kollektivknutepunktene.

Artikkeltags