Ahus innfører utdanningsstillinger fra neste år. Det betyr at sykepleierne kan være fast ansatt i studietiden mens de videreutdanner seg. Tiltaket vil bedre rekrutteringen og gi flere spesialsykepleiere som det er stort behov for. Både ansatte og ledelse er fornøyde, og det vil også komme pasientene til gode etter hvert. Men fremdeles ulmer turnuskonflikten på vårt store sykehus på Nordbyhagen, og motstanden blant sykepleierne mot ledelsens ønske om at de skal jobbe lengre vakter og oftere enn hver tredje helg, er urokkelig. Sykepleierne på Ahus roses hyppig på RBs sistesider under «Dagens rose» for dyktig pleie og godt humør. Det er ingen tvil om at de gjør en fabelaktig innsats under krevende forhold. To leserbrev i RB fra sykepleiere har understreket at arbeidsbelastningen er stor, og når de ansatte føler at de får trædd nye turnuser over hodet, er det forståelig at de reagerer. Sykehusledelsen bør gjennomføre mer inkluderende prosesser heretter. Når det er sagt, er det et overordnet mål at sykehusene skal behandle flere pasienter og utvide åpningstidene for planlagte operasjoner. Arbeidsmiljøloven gir rom for å jobbe annenhver helg, og Fagforbundet som organiserer hjelpepleierne, har i motsetning til Norsk Sykepleierforbund, godtatt dette. Mange helsearbeidere jobber hyppigere helg, og det er unaturlig at sykepleierne skal ha særregler. Det nye regimet på Ahus innebærer tre ekstra helgevakter i året for sykepleierne, og det er ikke avskrekkende. Det vil verken redusere rekrutteringen eller føre til flukt fra yrket, slik enkelte hevder. Det ligger i ryggraden til arbeidstakerorganisasjonene å slåss for tilkjempende rettigheter. Den relativt beskjedne turnusendringen gjør imidlertid at det er umulig å få opinionen på sin side denne gang. Sykepleierforbundet kjemper en tapt sak.