De nasjonale meningsmålingene spriker i alle retninger, og for velgerne er det umulig å vite hvem man skal stole på. Arbeiderpartiet har for eksempel nesten 7 prosentpoeng mindre på Opinions måling for ANB enn på Aftenpostens måling foretatt av Respons. Venstre varierer fra beskjedne 3,7 prosent hos Infact – under sperregrensen – til opinions formidable 8,7 prosent, noe som ville gitt to mandater i Akershus og sikret profilerte Abid Q. Raja plassen bak Borghild Tenden.

Gjennomsnittsberegninger gir derfor et mer troverdig bilde av hvordan velgermassen stiller seg nå, knappe fire måneder før stortingsvalget 14. september.

Dagens tverrsnittanalyse i RB, foretatt av valganalytiker Svein Tore Marthinsen fra Fet, er derfor mer interessant. Det er små endringer mellom partiene fra forrige prognose som ble utarbeidet i mars. Men Høyre ser ut til å ha stanset den sterkt negative trenden. Det kan ha sammenheng både med det vellykkede landsmøtet og Røkke-saken, der partiet trolig har høstet stemmer for å ha vært standhaftige i kritikken mot den rødgrønne regjeringens pinlige knefall for Molde-milliardæren.

Høyre har tilsynelatende også brukbar oppslutning i Akershus, partiets sterkeste fylke de siste 12 årene. Men fattige tre mandater fra et fylke som inntil for få år siden ga fem sikre stortingsplasser, er selvsagt for dårlig. Det gjør at André Oktay Dahl for øyeblikket er ute av Tinget.

Hans plass går til Tone I. Liljeroth og Frp, og for de to samarbeidspartnerne som for øyeblikket er det mest sannsynlige regjeringsalternativet på borgerlig side, er det uheldig at de "stjeler" mandater fra hverandre. Et slikt regjeringsalternativ fordrer imidlertid at Høyre finner tilbake til fordums storhet og beveger seg opp mot dagens Akershus-nivå også på landsbasis.

Et svakt Høyre og et stort og dominerende Frp som også har statsministeren i Siv Jensen, er mange høyrefolks skrekk. Faren for at Høyre vil bli slukt er stor, og rest-sentrum – i alle fall Venstre – vil bli skremt rett i armene på Arbeiderpartiet.