Øystein Sørensen er en av ytterst få forskere som skal intervjue massemorderen Anders Behring Breivik i fengselet. Historieprofessoren fra Strømmen vet at mange mener at 22. juli-terroristen med 77 liv på samvittigheten bør gjemmes og glemmes, råtne på cella i Skien kretsfengsel, men han drives av trangen til å få vite og forstå mer av massemorderen og hans ideologi. Sørensen som er leder for Nettverk for studier av totalitarisme og demokrati, vet ikke om det er mulig å få noe nytt ut av forvaringsfangen, men mener han må prøve. Som han sier: «Jo mer kunnskap vi får, desto bedre rustet blir vi til å stoppe nye høyreekstreme terrorister.» Seriøse forskere er seg naturligvis svært bevisste på ikke å bli noe talerør for morderen.

Den største sikkerhetstrusselen i Europa i dag er det militante islamister som står for. Metodene Vesten benyttet seg av for å bekjempe trusselen etter 11. september 2001, har ikke virket etter hensikten. Osama bin Laden er tatt av dage, men stadig nye grupperinger dukker opp. Et urolig Nord-Afrika generelt, og Syria spesielt, er yngleplass for radikalisering av nye terrorister. Denne trusselen må vi ta på alvor, men det må ikke – slik redaktør og forfatter Kjetil Stormark påpeker i en kronikk i Aftenposten – bli slik at vi samtidig glemmer trusselen fra ytre høyre. Både Stormark og FFI-forsker Thomas Hegghammer mener det forskes for lite på høyreekstremisme, og selv om Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer det slik at disse gruppene «i liten grad» utgjør noen trussel for Norge, kan ingen utelukke at en ny soloterrorist, en ny Brevik, kan dukke opp.

Enkelte har hevdet at Breiviks modus mer lignet på en skolemassakre enn terrorisme. Det er feil. Hans grusomme handlinger 22. juli 2011 hadde en tydelig ideologisk begrunnelse. Målene var klart politiske; Regjeringskvartalet og AUF – framtidas politiske ledere. Breivik har noen tilhengere i det ekstreme miljøet, og manifestet hans ligger på nettet og kan inspirerer andre. Breivik kan stues bort i fengslet, men den forkvaklede ideologien hans kan ikke låses inne og gjemmes bort. I lys av dette er det helt riktig av Sørensen og andre fagfolk å intervjue Breivik i forskningsøyemed.