Ullensaker-ordfører Harald Espelund (Frp) mener han har løsningen på politikrisen. Han vil legge ned alle lensmannskontorene på Romerike. Han kaller dagens organisering gammeldags og vil erstatte ni lensmannskontorer med tre politistasjoner; en på Nedre, en på Øvre og en på Gardermoen. Espelund går dermed enda lenger enn politidirektør Odd Reidar Humlegård i fjorårets politianalyse. Her ryker Nannestad og Gjerdrum, Nes, Sørum, Fet og Rælingen, Lørenskog, Nittedal og Ullensaker. Espelund vil i tillegg kvitte seg med Aurskog-Høland og Eidsvoll og Hurdal. Antall politidistrikter i Norge vil også bli kraftig redusert, trolig fra 27 til seks. Romerike kan bli en del av Region Øst med Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland dersom politidirektøren får viljen sin.

Vi påberoper oss ikke å sitte på den beste løsningen for organiseringen av politiet, men tiden er overmoden for å tenke nytt. Politianalysen som danner grunnlaget for regjeringens politireform, slår fast at ressursene er smurt altfor tynt utover. Altfor mange små kontorer er bare berammet når tyvene sover – på dagtid. Dagens struktur hindrer politiet i å samle ressursene for å gi flere døgnbemannede politipatruljer. Endringer i Politi-Norge har alltid ført til heftig debatt, og lokalt er det naturligvis mange innbyggere som er utilpass med å miste lensmannskontoret sitt. Hensikten er imidlertid ikke å fjerne seg fra publikum, men å skape mer slagkraftige og robuste enheter med mer synlig politi og kortere responstider.

Den teknologiske utviklingen gjør behovet for lokale kontorer mindre. I dag kan publikum foreta anmeldelser for flere forbrytelser på nett, og morgendagens godt utrustede patruljebiler vil i realiteten være mobile lensmannskontorer. De færreste er opptatt av hvor politiet har kontoret. Det avgjørende er at vi har et tilstedeværende politi som er raskt på pletten når det skjer noe alvorlig.