Nor Spill på Skedsmokorset, som har 352 automater utplassert på hele Østlandet, omsatte i 2005 for 107 millioner kroner. Firmaet teller 12 ansatte, og hadde i fjor et overskudd på drøyt 10 millioner kroner.

Trolig har Nor Spill og de andre selskapene som eier automatene hatt sine beste år.

Stortinget vedtok i 2003 å innføre monopol på spilleautomater, men EFTAs overvåkingsorgan ESA godtok ikke statlig enerett til automatdrift. Ikke før neste år vil EFTA-domstolen gi saken en rettslig avklaring.

I mellomtiden har kulturminister Trond Giske innført forbudt mot bruk av sedler på spilleautomatene. Også flere av landets ordførere arbeider for spilleautomatfrie kommuner.

Myndighetene jobber med andre ord på flere fronter for å bekjempe problemene som spilleautomatene fører med seg; bunnløs gjeld, oppløste familier og mange selvmord. Så mange som 70.000 nordmenn er spilleavhengige.

Et totalforbund er selvsagt en mulighet, men regjeringens førstevalg er å gi Norsk Tipping kontroll med automatene. Ifølge Giske vil et totalforbud medføre at dagens 15.000 automater settes inn på bakrom og i ulovlige spillelokaler.

Det er gledelig å konstatere at seddelforbudet har hatt en god virkning. Røde Kors, Blindeforbundet og Redningsselskapet melder om halvert inntjening for juli. Det innebærer selvsagt reduserte inntekter for idrettslag og foreninger. Men organisasjonene og idrettslivet har hatt mange år på seg til å finne ut av hvordan de skal finne andre inntektskilder enn "blodpengene" fra automatene.

Lokale idrettslag som Nit/Hak og Gjelleråsen har vist at det går an å drive et idrettslag uten å være avhengig av automatinntekter.

Daglig leder Rune Vollan i Nor Spill synes debatten rundt gevinstautomater er for unyansert. Han er lei av å bli beskyldt for å drive en umoralsk virksomhet. Som Vollan riktig påpeker, er spilleautomatregimet gjennomregulert av myndighetene. Staten kunne – om den ville – ha vedtatt å forby automatene.

Det er mulig å forstå Vollans frustrasjon. Men ofrene for spilleautomatene lider ikke noe mindre av at deler av pengene de kaster bort, går til gode formål. Det er og blir hovedfokuset i denne saken.