Nødvendig ny vannforskrift

Artikkelen er over 5 år gammel

Prisen skal oppfattes som riktig og rettferdig.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Hvert år blir prisene for vann, avløp og renovasjon i 14 romerikskommuner presentert i Romerikes Blad. Hvert år har forskjellen i pris mellom kommunene økt. Forskjellen i pris på kommunale tjenester var rekordhøy i fjor, og holdt seg like høy i år.

Enkelte kommuner har redusert prisene svært mye over flere år. Andre kommuner har økt prisene mye.

Felles for politikere i alle kommunene, enten de har lave priser eller høye priser, er at de hevder at de prisene de har fastsatt i kommunestyrene rundt om på Romerike, er til selvkost. Altså at de tar betalt for kostnadene de har med tjenesten, ikke mer.

Men mange gjør feil i de såkalte selvkostregnskapene, viser forskningen på dette. Taperne er innbyggerne i mange kommuner, som betaler for høy pris, spesielt på de såkalte VAR-tjenestene vann, avløp og renovasjon. Feil og mangler på selvkostberegningene har resultert i at kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) varsler at det kommer nye og mer presise forskrifter om hvordan man regner selvkost. Det skal føre til mer lik beregning av pris, ikke til like priser, selv om det kan bli resultatet for mange nabokommuner. Det er viktig at kommunene gjør selvkostberegningen riktig. Prisen skal oppfattes som riktig og rettferdig, selv om den kan være høy. Ingen kommuner har anledning til å ta høyere pris enn de har i utgifter med å tilby tjenesten. Mange gjør det selv om de hevder det motsatte, ifølge forskerne.

Pressen har en viktig oppgave å følge med. Den skal blant annet gi viktig informasjon til sine lesere, men har også som oppgave å følge med at kommunene ikke overpriser sine tjenester. Økt oppmerksomhet om prisene, fører til økt bevissthet hos politikerne, både sentralt og lokalt. Ingen liker å bli «hengt ut» i media for å ha de høyeste prisene år etter år. Å få negativ omtale i media som dyr og/eller dårlig kommune, skjerper de politiske sansene.

Politikerne har en administrasjon som regner selvkost for dem. Men de har også et selvstendig ansvar for at ting blir gjort riktig.

Artikkeltags