I juli blir det mulig for kommunene å vedta tiggeforbud. Vi håper ingen romerikskommuner går til det skritt å forby fattigdom, slik stortingsflertallet bestående av Høyre, Frp og Sp ønsker. De tre partiene sørger for at det blir nasjonalt forbud mot å be om en skjerv innen sommeren 2015. Kommunene kan altså tyvstarte. Dermed skrus klokka ti år tilbake. De rødgrønne fjernet den hundre år gamle Løsgjengerloven i 2005. Både før og etter har gatebildet i byene og tettstedene våre vært preget av betlere. Det nye er at de slitne narkomane er erstattet av utenlandske tiggere. Og det er i realiteten det tiggeforbudet handler om; gaterenovasjon, å få romfolket bort fra gatene.

Vi mener dagens politivedtekter i den enkelte kommune er mer enn tilstrekkelige til å regulere tiggevirksomheten. Et flertall av romerikskommunene har lokale vedtekter som gjør det ulovlig å tigge eller samle inn penger, med mindre man har hentet inn tillatelse hos politiet på forhånd. En spørrerunde RB har gjort til de ulike lensmannskontorene, viser at en brøkdel av tiggerne har registrert seg. Dersom dagens regler håndheves, har man full mulighet til å bli kvitt uønsket virksomhet, for eksempel hvis man mistenker at tiggerne er en del av et kriminelt hvitvaskingsnettverk.

Dagens lovverk har også paragrafer som omhandler menneskehandel og organisert kriminalitet og som kan hindre at landet blir et fristed for utenlandske kjeltringer. Aggressiv tigging er heller ikke tillatt, og de som forstyrrer ro og orden kan effektivt lukes ut av ordensmakten.I sum er det totalt unødvendig med en lov som stiller Norge i et dårlig lys, og som politiet neppe vil sette inn betydelige ressurser for å håndheve. Det tar seg ikke ut at verdens rikeste land forbyr synlig, sosial nød. Det må være lov for dem som ikke har vært så heldige i livet å be om en håndsrekning.