Gå til sidens hovedinnhold

Modne for vin i matbutikken

Artikkelen er over 19 år gammel

Agurktid i avisene og friske alkoholutspill fra politikerne henger tilsynelatende nøye sammen. Det blir liksom ikke ordentlig sommer uten at en eller annen politiker benyttet anledningen til å kreve avskaffelse av Vinmonopolet eller åpne ølkraner døgnet rundt.

Alle med nestlederambisjoner i Ap har i løpet av sommeren stått fram og krevd den såkalte «ølgardinen» fjernet. Karita Bekkemellem Orheim går lengst ved å kreve fritt ølsalg døgnet rundt, mens Bjarne Håkon Hanssen vil stenge butikken klokka 22. I Høyre lyder dette i utgangspunktet som søt musikk, men når regjeringen til høsten legger fram sitt forslag til ny åpningstidslov, vil vi bli minnet om at Kristelig Folkeparti er en av regjeringspartnerne. Med andre ord: Ølsalget i Norge skal fremdeles stenge klokka 20.

På samme måte er det foreløpig uinteressant at det egentlig er flertall på Stortinget for å senke alkoholavgiftene betydelig for å få bukt med smugling og grensehandel.
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon sitt forslag om å åpne for en prøveordning med salg av vin i butikkene, er blant mest edruelig utspillene i sommer.

Det bør fortsatt være visse restriksjoner på omsetning av alkohol. Det vanskelige spørsmålet som politikerne må ta stilling til, er hva slags restriksjoner som gir de beste resultater. Tilgjengelighet på alkohol handler derfor ikke bare aldersgrenser og begrenset åpningstid. Vi må ha i mente at en betydelig del av alkoholomsetningen i Norge er illegal og svært mye av konsumet uregistrert. De som vil ha tak i alkohol, får det uansett.

I et slikt perspektiv virker det relativt urimelig at dagligvarebutikkene ikke skal få selge vin, med de samme tidsmessige begrensninger og restriksjoner for øvrig som skal gjelde for ølsalget. Riktignok inneholder vin en større volumprosent alkohol enn øl, men det er neppe vindrikkerne som står for brorparten av flatfylla i helgene. Dette bildet kan selvsagt endre seg hvis butikkene får selge vin på linje med øl. Men det vet vi ikke noe sikkert om.

Nettopp derfor bør forslaget fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon om en begrenset prøveordning med vinsalg i butikkene få en sjanse. En slik liberalisering bør utprøves som et alkoholpolitisk virkemiddel. Det kunne være interessant å få mer kunnskap om hva slags virkning vinsalg i butikkene vil få på sammensetningen av det totale alkoholkonsumet her i landet, både det registrerte og uregistrerte.
Vin er i likhet med øl en lovlig vare som forbrukerne har krav på å ha en rimelig tilgjengelighet til. Det gjelder ikke minst i de deler av landet som ikke har vinmonopol. Og de som er bekymret for polets framtid bør huske at de der i gården sitter med så dyktig ekspertise og så stort utvalg på god vin at de garantert bør kunne konkurrere med enhver butikk i nabolaget.