Hvordan arbeidsmarkedet i hovedstadsregionen vil utvikle seg de neste tiårene, er det ingen som har fasiten på. Men ifølge en rapport bestilt av Plansamarbeidet – Oslo, Akershus og kommunene i fylket – er Øvre Romerike blinket ut for lager og logistikk, mens Vestregionen skal fortsette å ta seg av de høyteknologiske arbeidsplassene. Gode kollektivforbindelser gjør at også Lillestrøm kan være med i kampen om kunnskapsbedriftene. Men Øvre ligger for langt unna Oslo.

Alt ifølge Vista Analyse, som peker på det faktum at det er for få innbyggere med høyere utdannelse på Romerike. Kunnskapsbedriftene følger som hovedregel den kvalifiserte arbeidskraften.

Kjeller-miljøet er unntaket, men utviklingen her bekrefter samtidig regelen. Instituttene har vært arnested for en rekke høyteknologibedrifter. Knoppskytingen er imponerende, men svært mange av de nye selskapene flytter hjemmefra.

En viktig forutsetning for Stortingets landing på Gardermoen i 1992 var å rette opp den økonomiske ubalansen i hovedstadsområdet og vri veksten fra vest til nordøst. Hovedflyplassen har gitt befolkningsvekst og optimisme. Spesielt er det kommet mange arbeidsplasser innen service, handel og logistikk. Dette er viktige bransjer, men en mer variert næringsutvikling må være et overordnet mål.

Romerike er fra gammelt av primærnæring og industri, og utdanningsnivået er derfor langt lavere enn i Asker og Bærum. Derfor vinner Vest-regionen og Oslo dragkampen om de store, kunnskapsbaserte arbeidsplassene. Det er en dryg prosess å snu denne trenden, ikke minst fordi utdannelse er arvelig:

Barn av foreldre med høy utdannelse velger i større grad enn andre høyskole eller universitet. Nytenkning, gode rammebetingelser og en felles strategi for hele Romerike er et minimum for å lykkes med å kapre mer av den interessante veksten.