Ahus-forsker Eli Berg kritiserer i sin nye bok «På helsa løs» den bedriftsøkonomiske tankegangen i helseforetakene og på sykehusene. Økonomimodellen er på kollisjonskurs med sykehusenes samfunnsoppdrag, mener forfatteren og legen som har fulgt 80 Ahus-ansatte før, under og etter omorganiseringen og innflyttingen i nytt sykehus på Nordbyhagen i Lørenskog.

Det er helsepersonellets bekymringer hun målbærer i boka. Det er forståelig at de ansatte uroes over at beslutningene de tar, ikke bare skal være medisinsk, men også økonomisk fundert.

Det var tidligere helseminister Tore Tønne (Ap) som for over ti år siden var hovedarkitekten bak modellen med helseforetak. Staten tok over sykehusene fra fylkeskommunene. Sykehusene fikk én eier framfor 19, og landet ble delt inn i helseregioner.

Modellen innebar også at sykehusene skulle drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, selv om helsetjenester skiller seg fra markedstenkningen på den måten at det gjerne er tilbudet som styrer etterspørselen. Helsekøer er jo gjerne et resultat av medisinske framskritt.

Sykehus kan ikke gå konkurs, men det er slutt på tiden da overskridelser ble dekket inn med ekstrabevilgninger. Budsjettdisiplinen er skjerpet. Ahus må i år gjennom en ny hestekur etter 200 millioner kroner i minus i 2011, et meget krevende år med utvidelse av opptaksområdet. Det kan sies mye om sykehusmodellen og kravet til forretningsmessig drift, men to momenter har i alle fall fungert: Det lønner seg nå å bruke utstyr og bygninger mer effektivt. Regioninndelingen gir også bedre arbeidsdeling sykehusene imellom.

Siden staten overtok sykehusene fra fylkene i 2002 er dessuten budsjettene doblet. Norge bruker mer enn de fleste europeiske land på helse, men vi får vi mindre ut av pengene enn nasjoner det er naturlig å sammenligne oss med. Derfor er det på sin plass å spørre om sykehusene våre drives effektivt nok. Den bedriftsøkonomiske tenkningen er ikke perfekt, men hjelper forhåpentlig sykehusene til å få mer ut av hver krone – til brukernes beste.