I mer enn ett år har beboere på Strømmen organisert seg for å skape større trygghet i nabolaget. De bor i det godt etablerte villaområdet som har fått navnet Strømmen Øst. Her ønsker det politiske flertallet å bygge blokker til erstatning for eksisterende bebyggelse. «Transformasjonsområder», kalles de skraverte feltene på politikernes plankart, og vi finner dem flere steder i vekstkommunen Skedsmo som for lengst har passert 50.000 innbyggere. Begge sider av Storgata i Lillestrøm opp mot Kjeller skal også transformeres, og store deler av den mye omtalte Funkisbyen i samme by skal lide samme skjebne. Her har utbyggerne allerede tatt en stor jafs.

Ingen mennesker skal tvinges ut av sine hjem, men presset for å bli kjøpt opp og flytte ut kan være sterkt, noe RB har skrevet om i den nevnte bydelen. Mange føler at de lever på lånt tid i barndomshjemmet sitt. Hvis man erstatter ordet transformasjonsområde til rivningssone, kan noen hver bedre kjenne hvordan mange av beboerne i disse områdene må ha det. Utviklingen må gå videre, og det politiske flertallet må trekke grensen et sted. Hvor det skal skraveres, må imidlertid debatteres grundig, og småpartiene i Skedsmo har nå fanget opp alle protestene blant etablerte strømlinger som ikke liker den kraftige veksten. De vil snevre inn reguleringen til næringseiendommene langs Strømsveien. Folk som berøres av utbyggingsprosjekter er i utgangspunktet gjerne skeptiske til forandringer, men det betyr ikke at de bare skal avfeies som lite endringsvillige. Bekymringene til innbyggerne må tas på alvor.

Det politiske flertallet i Skedsmo og andre kommuner på Romerike, som Ullensaker, bør også lytte til dem som forteller at den voldsomme befolkningsveksten ikke er noen naturlov. Veksten både kan og må styres av forutseende politikere som evner å skape gode byer og lokalsamfunn for både gamle og nye innbyggere.