Helse Sør-Øst har avtaler med en rekke private selskaper som supplerer det offentlige helsevesenet. Uten disse aktørene ville køene på universitetssykehus som Ahus, vokst seg rekordlange. Curato Røntgen i Lillestrøm er en slik virksomhet. Selskapet så dagens lys i 2007 og kunne tilby røntgentjenester fra året etter da Sentrum Røntgen ble kjøpt opp.

Curato har 30 ansatte som utfører MR, CT, røntgen, ultralyd, mammografi og beintetthetsmåling. Selskapet undersøker hele 4.500 pasienter i måneden, og refusjonsavtalen med det offentlige gjør at den enkelte kun betaler egenandel på 218 kroner når vedkommende har henvisning fra lege.

Men nå vil Helse Sør-Øst si opp denne refusjonsavtalen. Helseforetaket har foretatt en ny anbudsrunde der kvalitet vektlegges 50 prosent, pris 30 prosent og tilgjengelighet 20 prosent. Hvis private selskaper ikke står seg på pris og kvalitet, må de i utgangspunktet finne seg i å bli utkonkurrert. Slik fungerer markedet. Det offentlige må ha mest mulig kvalitet ut av hver helsekrone.

Men markedet virker dessverre ikke sånn at et nytt selskap står klart til å tilby romerikinger et bedre og rimeligere røntgentilbud i Lillestrøm. Dersom Curato ikke når fram med sin klage, må 260.000 romerikinger reise til Oslo for å ta røntgen. Alternativet er Ahus eller underavdelingen Stensby med mange ukers ventetid.

Resultatet er at innbyggerne i vårt distrikt får et langt dårligere røntgentilbud enn i dag. Vektingen Helse Sør-Øst foretar i anskaffelsesprosessen er åpenbart feil. At tilgjengelig bare skal telle en femdel, virker urimelig, og er ikke i tråd med hva befolkningen selv vektlegger når det gjelder helsetjenester.

Nærhet til tjenestene er det brukerne setter høyest. Det ser vi av debatten hver gang legevakta skal lokaliseres og når lokalsykehuset trues av nedleggelse. Den voldsomme folkelige oppslutningen om Stensby berget da også det ærverdige sykehuset på Minnesund.

Helse Sør-Øst må sørge for at innbyggerne på Romerike får et røntgentilbud i nærheten av der de bor. Avstand kan skape uro. Nærhet betyr trygghet.