LSK-lederne Heidi Scheie og Anita Westby leder den krevende prosessen med å få LSK-økonomien i balanse. For å få til det, må 20 millioner kroner kuttes før 2015-sesongen. Alle steiner snus, og klubben skal konsentrere seg om kjernevirksomheten. Innsparingstiltakene innebærer blant annet å flytte styre og stell tilbake under den gamle tribunen og leie ut lokalene, sette bort driften av LSK-hallen, nedbemanne administrasjonen og kutte i den sportslige satsingen fra 2015.

Det siste vil nok uroe supporterne som opplever at laget deres etter sju magre år endelig ser ut til å hevde seg godt på øvre del av tippeligatabellen. Men klubben er på Norges Fotballforbunds rødliste og er nødt til å få orden i økonomien. Per Mathisen og Per Berg har gitt klubben uvurderlig økonomisk hjelp de siste årene, og deres beundringsverdige engasjement for LSK vil nok fortsette, men klubben gjør lurt i å innse at tiden der man kunne saldere med rike onkler er over på Åråsen. De tidligere så galopperende spillerlønningene har gått ned de siste årene, men trolig har sportslig leder Torgeir Bjarmann rett når han sier at de må tilbake på 90-tallsnivå. Flere av klubbens best betalte spillere, hentet til Åråsen med investorhjelp, står uten kontrakt neste år, og det gir LSK muligheten til å reforhandle avtalene med spillerne. Den økonomiske situasjonen i nesten hele Fotball-Norge er anstrengt, og det står ikke klubber i kø for å betale 2 millioner kroner i årslønn til spillere over 30 år.

Dette og satsingen på talentutvikling og yngre spillere gir håp om fortsatt opptur på banen. Det er mulig å ha sportslig suksess også når budsjettene er begrenset. Ny kreativitet vil tvinge seg fram. Faren ved store kutt som det LSK må gjennom, er imidlertid at man sparer seg til fant. Risikoen for et dårligere produkt som publikum og sponsorer ikke vil betale for, øker, og man kan havne i en negativ spiral. Vi har imidlertid tro på de grepene som nå gjøres i LSK. Bare med sunn økonomi i bunnen de neste årene, kan Romerikes stolthet fortsette å smykke seg med sin fantastiske serierekord som nå er 40 sammenhengende sesonger i toppen av norsk fotball.