Jordbruksbruksoppgjøret er i gang. I løpet av uka vil bondeorganisasjonene fremme sine krav overfor staten, og stemningen er mer spent enn vanlig siden dette er det første oppgjøret med en landbruksminister fra Frp. Dersom partiets egen politikk på området skulle bli satt ut i livet, ville bøndene virkelig hatt noe å frykte, men slik blir det ikke. Som leder Sigurd Enger i Akershus Bondelag presist uttrykker det, utgjør Høyre og Frp en mindretallsregjering. De må ha støtte fra andre – fortrinnsvis samarbeidspartnerne KrF og Venstre – for å få gjennomslag. De to sentrumspartiene er landbruksvennlige og ønsker økt matproduksjon i hele landet. Venstre-leder Trine Skei Grande gikk allerede før påske ut og ba Sylvi Listhaug dempe reformiveren sin.

Statsråden er opptatt av forbrukeraspektet og har snakket mye om liberalisering og markedstilpasning, men så langt har hun ikke manøvrert en eneste sak inn for Stortinget. Tidligere i måneden sonderte hun med Knut Storberget for å se om det er mulig å finne støtte til egen politikk, men som Aps landbrukspolitiske talsmann påpeker overfor Dagbladet, er Ap snarere på linje med de nevnte mellompartier i disse spørsmålene. Det er bredt flertall for å opprettholde norsk landbruk; med selvforsyning og spredt bosetting i hele landet. For å oppnå dette i vårt arktiske klima, trenger vi både subsidier og strenge tollbarrierer. Det er først dersom vi forkaster målsettingen om å opprettholde distriktene og produsere egen mat, og isteden forsyner oss av klodens krympende matfat, at føden vil bli vesentlig billigere. Det kommer ikke til å skje i overskuelig framtid, og i alle fall ikke mens Listhaug er statsråd. Det betyr imidlertid ikke at omstillingene i landbruket ikke bør fortsette. Det er selvfølgelig ikke noe poeng i seg selv å produsere maten minst mulig rasjonelt. Også i Norge må det være et mål å gjøre landbruket mindre avhengig av statlige subsidier.