I tråd med folks rettsoppfatning

Artikkelen er over 5 år gammel

Det er først og fremst en gal rapport som reiser tvilen.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Den 10 uker lange straffesaken mot massemorder Anders Behring Breivik går nå inn i sluttfasen med prosedyrene fra aktoratet og forsvarerne. Siden skal dommerne, to fagdommere og tre lekdommere, trekke seg tilbake for å ta den endelige beslutningen. Dom var planlagt å falle før ettårsmarkeringen 22. juli, men nå oppgis datoene til enten 20. juli eller 24. august.

Den tiltalte har vedgått bombesprengningen i Regjeringskvartalet som tok åtte liv og nedslaktingen av 69 mennesker på Utøya. Spørsmålet som gjenstår er om han er strafferettslig tilregnelig eller ikke; om han skal straffes i fengsel eller behandles på psykiatrisk sykehus.

Tiltalen, ført i pennen av riksadvokat Tor-Aksel Busch, ble laget før tilregnelighetsrapporten fra Terje Tørrissen og Agnar Aspaas. Påtalemyndigheten la derfor ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, men tar et «uttrykkelig forbehold» om at det under hovedforhandlingen likevel kan bli forlangt fengsel og forvaring.

Statsadvokat Svein Holden vil naturligvis ikke røpe hva påtalemyndigheten vil legge ned påstand om i ettermiddag, men antyder at aktoratet vil holde seg til rettspraksis. I Norge, som sykeliggjør kriminalitet langt oftere enn sammenlignbare land, er det vanlig at påtalemyndigheten ber om utilregnelighet når det er tvil.

Den første skråsikre sakkyndigrapporten som konkluderte med at Breivik er syk og ikke kan lastes for det han har gjort, har allerede reist denne tvilen. Uten sterkt mediepress og en modig Oslo tingrett som på selvstendig grunnlag ba om rapport nummer to, ville denne «sannheten» om Breiviks hjerne blitt stående. Det ville vært en skandale om en «gal» rapport var det eneste som ble lagt til grunn.

Også rapport nummer to konkluderer med at Breivik har mentale avvik, men ikke at han var psykotisk 22. juli. ABB er med andre ord tilregnelig. Det er også oppfatningen til fagfolkene som observerte ham på Ila, ekspertene som har vitnet og de aller fleste som har fulgt rettssaken tett. Menneskelig ondskap trenger slett ikke være betinget i sykdom.

Artikkeltags