Drosjenæringen på Romerike fortviler over det de mener er omseggripende piratvirksomhet. Bare i Skedsmo drives det svart kjøring for mellom 10 og 20 millioner kroner i året. I tillegg til de tradisjonelle piratene, organiseres omfattende vennekjøring via sosiale medier, også det mot svart betaling. Mange drosjesjåfører frykter for levebrødet. Pirater som verken betaler skatt eller avgifter, skaffer seg jo et konkurransefortrinn i forhold til de ærlige i bransjen.

Drosjesjåførene vil ha politi og myndigheter på banen, og kanskje er det på sin plass med en reprise av innsatsen for to år siden da romerikspolitiet innførte landets strengeste røverregime for piratdrosjene; førerkortet inndratt, skiltene klippet og bot på 10.000 kroner. Ikke alle ser imidlertid på pirattaxier som et problem. For publikum er de et praktisk alternativ til å stå i lange drosjekøer nattetid i helgene. Piratdrosjene kan faktisk virke konfliktdempende fordi de bidrar til kortere køer og dermed mindre frustrasjon. Lange drosjekøer er som skapt for provokasjoner og vold.

Det er likevel et stort aber: Virksomheten er ulovlig. Ved å ta pirattaxi bygger man opp om den svarte økonomien; ikke én krone går til fellesskapet. Den enkelte utsetter seg dessuten for en sikkerhetsrisiko. Voldtekter og ran forekommer. Det er heller ingen selvfølge at sjåførens kjøreferdigheter er de beste, eller at bilens tekniske stand er god. Dersom ikke forsikringene er i orden, kan konsekvensene bli fatale dersom en ulykke inntreffer. Det er totalt ansvarsløst å sette seg inn i en piratdrosje. Problemet kan neppe løses utelukkende ved skjerpet politiinnsats og strengere straffer. Til sjuende og sist har hver enkelt av oss et stort ansvar. Det er brukerne som holder liv i alle dem som bedriver illegal persontransport.