Bedriften Maxit Leca, som vil etablere et omstridt leiruttak i Enebakk, ville gi kommunen gaver på nær en halv million kroner. Ordfører Tore Tidemann (H) takket ja. Når kommunesektorens etikkutvalg nå gir kommunen kritikk for dette, blir ordføreren forbauset.

Ordføreren mener kommunen ikke har gjort noe galt ved å ta imot gavene og han er ikke redd for at politikere lar seg påvirke av gavmildheten til bedriften.

Bedrifter er ofte gavmilde mot kommuner, idrettslag og andre i lokalsamfunnene. Slik støtter næringslivet lokalsamfunnene og sørger samtidig for å ha et godt forhold til politikere og andre. Lokalsamfunnene nyter godene av dette og politikere høster ofte æren av å ha fått til noe.

Det er positivt for ungdomsmiljøene i Enebakk at Maxit Leca har gitt gaver slik at det kunne bygges ballbinger og skateboardramper.

Gavene gir positivt bilde av bedriften.

Men gavene gjør det samtidig vanskelig å si nei når den samme bedriften vil at kommunens politikere skal omregulere et friluftsområde slik at bedriften kan ta ut leire i området de neste 30 år. Ordfører Tidemann er positiv til bedriftens søknad og mener det er av andre grunner enn at bedriften betaler for tiltak som kommunen selv ikke har råd å finansiere.

Kommunesektorens etikkutvalg sier på generelt grunnlag at:

"I utgangspunktet bør ikke kommunen motta en gave så lenge giveren er involvert i en sak med kommunen som ennå ikke er avgjort. (...) En gave gitt under behandling av en sak som gjelder giveren, vil nesten uunngåelig bli tolket som et ønske om å påvirke mottakeren."

De siste par årene har det vært sterk fokus på korrupsjon, smøring og samrøre i kommune-Norge og i offentlige virksomheter. Skandalen i vannverket på Romerike er bare en av flere slik saker.

Dette burde gjøre politikere i Enebakk varsomme med å motta gaver under behandling av en sak om bedriften.

Saken om leiruttak I Enebakk behandles i kommunestyret i juni og er kanskje en av de største stridssakene i kommunen på flere tiår. Politikerne er splittet omtrent på midten.

Dersom vedtaket går bedriftens vei, vil kritikere og andre fortsette å hevde at politikere lot seg påvirke. Det bør ikke forbause ordføreren.