Gå til sidens hovedinnhold

Frivillig arbeid – uvurderlig verdi

Artikkelen er over 15 år gammel

Det frivillige Norge skaper enorme verdier

Huseby gård er helgens treffsted på Skedsmokorset. Her finner Husebymarkedet sted, arvtakeren til tradisjonsrike Barnas Dag som samlet tusenvis av store og små. Frivillige har i alle år stått bak arrangementet som nå koordineres av Skedsmokorset Kulturforum. Det er en paraplyorganisasjon for 36 lag og foreninger for 17.000 innbyggere på Skedsmokorset.

Samtidig med folkeforlystelsen, finner en nordisk konferanse om frivillige organisasjoners rolle for å utvikle gode lokalmiljøer sted i den nyrestaurerte låven på bygdetunet. En av ildsjelene bak konferansen, Lars S. Hauge, mener frivillige organisasjoner er selve livsnerven i lokalsamfunnene. Han har fått kulturminister Valgerd Svarstad Haugland som hovedinnleder. Statsråden kan også tituleres frivillighetsminister etter at Kultur- og kirkedepartementet fra årsskiftet fikk ansvaret for å koordinere statlig politikk i forhold til frivillig sektor.

Mange av de frivillige organisasjonene har spilt en viktig rolle i utviklingen av det norske velferdssamfunnet, ikke minst innen helse og omsorg. Det snakkes alltid varmt om betydningen av den tredje sektor i festtalene. Over halvparten av oss er mer eller mindre engasjert i det frivillige Norge. Det sier seg selv hvilken uvurderlig ressurs innen kultur- og samfunnsliv dette utgjør.

Det er beregnet at den frivillige innsatsen i antall årsverk utgjør om lag 5-6 prosent av innbyggertallet i en kommune. For en kommune på 30.000 innbyggere, betyr dette at frivillige organisasjoner utfører gratisarbeid tilsvarende 1.500-1.800 årsverk.

Spørsmålet er om kommunene klarer å nyttegjøre seg de frivillige ressursene maksimalt. Svært få kommuner har en velegnet politikk for å kunne utnytte den dugnaden som frivillige organisasjoner i realiteten utfører, på en optimal måte.

Et bedre samspill med frivillige organisasjoner kan gi en markant bedring av tjenestetilbudet til innbyggerne og økning av trivselen i nærmiljøet.

Men også de frivillige lag- og foreningene trenger inntekter til det samfunnsgagnlige arbeidet de gjør. Altfor ofte ser vi at forvaltningen skal spare noen hundretusener på inneværende budsjett – med det resultat at framtidige verdier for millioner av kroner skrotes.